Aarestrup, Emil Uddrag fra Sidskensang (DK)

En ypperlig Sag! et Fjog af Student!
Kun lidet bekjendt
Med det, hvormed en Pige er tjent,
Er tjent.