Aarestrup, Emil Uddrag fra Den unge Poet (DK)

Ja, sad jeg varmt inden Døre
- I saadant Selskab især -
Med Alting paa det Tørre,
Som I, Høistærede, her -
Saa rendte jeg ikke i Støvet,
Og beed et Par Blomster itu,
Og talte med Stjernen og Løvet
Og Sommerfuglen, som nu.