Aarestrup, Emil Uddrag fra Den unge Poet (DK)

Ja kunde jeg lykkelig regne,
Og kunde jeg rigtig strøe Sand;
Og følte jeg allevegne,
Hvad en Skriver er for en Mand -
Saa laae jeg ikke paa Bakken,
Hvor Fuglen flyver forbi,
Saa sad jeg og bøiede Nakken
Maaskee i et stort Cancellie.