Aarestrup, Emil Uddrag fra Den unge Poet (DK)

Og kunde jeg prange og kjøbe
Og sælge igjen med Profit;
Ja, kunde jeg mægle og løbe
Og altid passe mit Snit -
Til min Villa saae I mig vandre,
Et Dampskib kaldte jeg mit,
Og gjorde tilsidst, som de Andre,
En stor, anstændig Fallit.