Aarestrup, Emil Uddrag fra Nøddevise (DK)

Halloh, Halloh, Halloh, Halloh!
Saamangen deilig Nat.