Aarestrup, Emil Uddrag fra Ungdomsmod (DK)

Passioneert for Morgenrøden?
O, det fagre Skuespil!
Ja, jeg raabte ufortrøden
Mit: da capo! hidindtil.