Aarestrup, Emil Uddrag fra Ungdomsmod (DK)

Men dog kjær, ei sandt, af Natten? -
Ja; det Ord, at gjemt til den
Egentlig er gjemt til Katten,
Er Bagtalelse, min Ven!