Aarestrup, Emil Uddrag fra Ungdomsmod (DK)

Men en Drossel i Skjærsommer? -
Nu, naar Tiden bliver lang,
Og jeg venter, Ingen kommer,
Trøster mig den smukke Sang.