Aarestrup, Emil Uddrag fra Børnepsalme (DK)

Lover Gud! - I Barndoms stille
Urtegaard han ført os har,
Ledet til sin Kundskabskilde,
Hvor den strømmer reen og klar.