Aarestrup, Emil Uddrag fra Børnepsalme (DK)

Lover Gud! - Han har os givet
Nøisomhedens ædle Skat;
Hvo som gjemmer den i Livet,
Lykken aldrig har forladt.