Aarestrup, Emil Uddrag fra Børnepsalme (DK)

Lover Gud! - Naar Marken blegner,
Naar Naturen har sin Høst,
24 Naar alt Løv fra Træet segner,
Dvæler Vaaren i vort Bryst.