Aarestrup, Emil Uddrag fra Vinens Gud (DK)

Bort med al forskruet Stiil!
Bort med alle Honningsmiil!
Ingen Skjemt, som er for søgt,
Ingen altfor sippet Kløgt,
Intet Glas, som er for knapt,
Intet Ord, som er for slapt!