Aarestrup, Emil Uddrag fra Stævnemødet (DK)

Man fatter neppe Blikkets
Forunderlige Kjækhed,
Der, saa at sige, smelter
Med næsten himmelsk Frækhed.