Aarestrup, Emil Uddrag fra Sommerens Tale (DK)

Gjerne hører jeg fortælle:
O, hvor Sommeren er smuk!
Mangt et Hurra, mangt et Suk,
Veed jeg, ikkun mig kan gjælde.
Men der er
Meer end een, som jeg har kjær:
Digterne, hvor de mig møde,
Kan jeg kysse halvt til Døde.