Aarestrup, Emil Uddrag fra Sommerens Tale (DK)

Ja, jeg giver Kildevandet
Et Slags udsøgt, munter Kraft,
Som skal, meer end Druesaft,
Bringe eder her paa Landet
Til at lee,
41 Til at see
Alt, hvad Livet forestiller,
Som igjennem Viisdoms Briller.