Aarestrup, Emil Uddrag fra Nordexpeditionen (DK)

O, min Kjækhed blev belønnet!
Alle Hindringer til Trods
Naaede jeg Nordvestpassagen
Med meer Held end Captain Ross.