Aarestrup, Emil Uddrag fra Ulykken rammer Alle (DK)

Hun vendte halvt sit Aasyn
Mørkt imod Slottets Fløie:
»Gud trøste os, som Trældom
Og Solens Brand maae døie!«