Aarestrup, Emil Uddrag fra Pater Hugo (DK)

Pater Hugo! Jeg kan føle -
Ak, lad os dog ikke nøle!
Himmel, hvilken Rædselstund!
Har jeg nogentid seet Magen -
46 O, nu kysser det min Mund! -
»Kors dig, det er Hovedsagen,
Donna Rosa, kors dig kun.«