Aarestrup, Emil Uddrag fra Pater Hugo (DK)

Pater Hugo, viid, det klemmer
Og det trykker - jeg fornemmer -
Ak, igjen et Kys - et nyt -
O, det er saa klart som Dagen,
At det Sted vil blive rødt! -
»Barn, hvad gjør et Kys til Sagen,
Naar det blot er langt og sødt?«