Aarestrup, Emil Uddrag fra Bondestriden (DK)

De tog alt hvad de kunde faae,
Og fordred endnu mere:
Naar eders Gaver ei forslaae,
Saa maae I bringe flere!