Aarestrup, Emil Uddrag fra Bondestriden (DK)

Men rør ei ved vor Frihed, Drot!
Thi heller, skal det gjælde,
Vil vi forlade Huus og Hjem,
End blive her som Trælle.