Aarestrup, Emil Uddrag fra Bondestriden (DK)

Og Slottet fik hans Hustru fiin
Alt til sit Enkesæde;
Men der skjøn Ida mangen Nat
I Eenrum maatte græde.