Aarestrup, Emil Uddrag fra Naturraisonnement (DK)

De gode Træer mene,
At, ubekjendt med Sproget,
En Jordens Herre fatter
Aldeles ikke noget.