Aarestrup, Emil Uddrag fra Naturraisonnement (DK)

Som oftest - nægtes ikke -
Gaaer det vel saa i Verden;
Men en Poet indprenter
Sig Tonen og Gebærden.