Aarestrup, Emil Uddrag fra Naturraisonnement (DK)

»Der ligger« - raabte djærvt nok
Et Poppeltræ som Taler, -
I det paa mig han peged,
»Atter en ussel Praler!