Aarestrup, Emil Uddrag fra Naturraisonnement (DK)

Af dem, som troe at flyve
Med hvad de kaldte Aanden,
Og dog kom aldrig længer
End man kan strække Haanden.