Aarestrup, Emil Uddrag fra Naturraisonnement (DK)

Som fuld af Hjertensgodhed
Impertinent beklage,
At Alt det andet Skabte
Staaer dog saa langt tilbage.