Aarestrup, Emil Uddrag fra Naturraisonnement (DK)

Der ligger han med Briller
Og Paraplui - Ak, Fyren
Ret noget vigtigt troer sig,
Naar han seer hen paa Myren!«