Aarestrup, Emil Uddrag fra Naturraisonnement (DK)

Ved disse Ord lød Latter
Fra alle Skovens Kanter,
57 Men meest fra Planteskolens
Opløbne, unge Fjanter.