Aarestrup, Emil Uddrag fra Naturraisonnement (DK)

Den Drømmer! om saa var end!
Hvad vandt han i sit Eie?
Veed han en Steens beskedne,
Taalmodige Liv at veie?