Aarestrup, Emil Uddrag fra Naturraisonnement (DK)

Med affecteert Beundring
For Planteverdnen træder
Han i vor Kreds og sauger
Vort Inderste til Bræder.