Aarestrup, Emil Uddrag fra Naturraisonnement (DK)

Stakkel! der med sit Vidskab,
Med alle sine Konster,
Dog aldrig slipper ud af
Forstandens tykke Dunster.