Aarestrup, Emil Uddrag fra Naturraisonnement (DK)

Der, i det Hele taget,
Er tarvelig udstyret,
Og knap seer over Skuldren
Sin Læremester, Dyret.