Aarestrup, Emil Uddrag fra Naturraisonnement (DK)

Der gaber, træt af Tanker;
Der lukker for sin Kikkert -
Og lader Klumpen sørge,
Der vælter ham saa sikkert.