Aarestrup, Emil Uddrag fra Naturraisonnement (DK)

Og han - han vil begribe -
Som aldrig naaer i Livet
En Kampesteens Erfaring -
Han, der maa døe som Sivet!