Aarestrup, Emil Uddrag fra Naturraisonnement (DK)

Der, for at kunne trives,
For blot at existere,
Maa dræbe og maa myrde -«
Jeg gad ei høre mere.