Aarestrup, Emil Uddrag fra Naturraisonnement (DK)

Jeg gik derfor og tænkte:
Det klapprer een og anden
Af disse Herrer ogsaa,
Seer jeg, i Træforstanden.