Aarestrup, Emil Uddrag fra Naturraisonnement (DK)

Kan ei docere Skjønhed
Saa tydelig som Rosen,
Ei blomstre halv saa ziirligt
Som Planterne i Mosen.