Aarestrup, Emil Uddrag fra Naturraisonnement (DK)

Og føler vel, hvorlidet
De Folk er at berømme,
59 Der tager Alt for Intet,
Og sig for Alt, i Drømme.