Aarestrup, Emil Uddrag fra Naturraisonnement (DK)

Jeg, som en gammel, indgroet
Aristokrat paa Jorden,
Flux fatter ikke denne
Friheds og Ligheds Torden.