Aarestrup, Emil Uddrag fra Naturraisonnement (DK)

Det maa der Tid og Ro til;
Nu er jeg for piqueret -
Skjøndt, jeg vil ikke nægte,
At jeg er resigneret.