Aarestrup, Emil Uddrag fra Til - -[En Børneflok, en Jomfruskare] (DK)

O, lykkeligt det Huus, hvor Gjæster
Som disse svæve ind og ud,
Der Aarets Løb er rigt paa Fester,
Der dvæler gjerne Glædens Gud.