Aarestrup, Emil Uddrag fra Til - -[En Børneflok, en Jomfruskare] (DK)

Og den, hvis Dag vi kom at feire,
Er uden Bram og ydre Pragt,
Men een, som vinde veed og seire,
Undselig selv ved Yndets Magt.