Aarestrup, Emil Uddrag fra Til - -[En Børneflok, en Jomfruskare] (DK)

O du, beskedne, troe Veninde!
Du har et lykkeligt Genie,
Du kan saa roligt Hjerter vinde,
Din Magt er ei saa snart forbi.