Aarestrup, Emil Uddrag fra Til - -[En Børneflok, en Jomfruskare] (DK)

Af Børn en Krands dig alt omgiver,
Du bruger ingen anden Pryd;
Den Krands, den voxer og den bliver,
Uvisnelig, en evig Fryd.