Aarestrup, Emil Uddrag fra Til Vinterveiret (DK)

See de unge Børn, de søde,
Flagrende i Dandsens Larm!
63 Kinderne og Læber gløde,
Freidigt aander Bryst og Barm;
Arme slynge sig imøde,
Luften bølger let og varm,
Øiet smelter, Haaret flyder,
Fløiten, Violinen lyder.