Aarestrup, Emil Uddrag fra Mary (DK)

Hun stille stod, til ingen Rand
Bag Bølgen mere steg;
Til hendes kjære, gamle Land
For mørke Vover veg.