Aarestrup, Emil Uddrag fra Til Nanna (DK)

Skjænk dem dette - disse blege, smaa,
Sammentrykte, ganske flade Stakler!
Du kan gjøre, veed du nok, Mirakler,
Naar du bare vil dem trække paa.