Aarestrup, Emil Uddrag fra Forgjæves Opmuntring (DK)

»Kan det tømme
Al min Vee?
Ak, den ømme,
Elskte Mø
Lad i Drømme
Blot mig see!«