Aarestrup, Emil Uddrag fra Ved en Vens Hjemkomst (DK)

Her varskoer din Pibe ingen Soldat,
Her lader man skjøtte sig selv vor Stat.
Istedetfor Rendemasken og Lapsen
Springer en Sommerhare i Rapsen.